เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid 19)
ทางมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดให้
ผู้มีความจำเป็นเท่านั้นในการเข้ามาดำเนินงานในมหาวิทยาลัย
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการส่งคำร้องเพื่อให้อนุญาตการเข้าสู่พื้นที่เป็นรายๆไป
ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้
 

* กรุณากำหนดสถานที่ ที่จะเข้าไปด้วย เช่น อาคาร สถานที่ etc.
 
* บัตรพนักงาน ,บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน etc.
หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ

คำร้องรอการอนุมัติ